Algemene voorwaarden

Workshop Leren loslaten en Leren loslaten in de praktijk

Na aanmelding en betaling van de 1-daagse workshop, ontvang je een bevestiging van betaling. Dit is tevens bewijs van deelname.

De volgende voorwaarden gelden:

 1. De workshop gaat door bij voldoende inschrijvingen: een minimum van 12 deelnemers.
 2. Annulering dient per mail te geschieden: info@loslaatacademie.nl, onder vermelding van je naam, mailadres en datum/naam workshop.
 3. Je kunt zonder kosten annuleren tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop. Bij annulering tussen 14 dagen en 1 week vóór aanvang van de workshop wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Je ontvangt het betaalde workshop bedrag (minus de administratiekosten) retour.
 4. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de workshop, ben je het gehele bedrag voor de workshop verschuldigd. Indien je je aanmeldt voor een andere datum/ workshop wordt enkel € 40,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 5. Je kunt iemand anders jouw plek laten innemen of zelf op een andere datum deelnemen, na onderling overleg.
 6. De verstrekte persoonsgegevens (naam en emailadres) zijn enkel voor intern gebruik bedoeld (facturatie, communicatie over de workshop, informatie over activiteiten Loslaatacademie) en worden nimmer verstrekt aan derden. Als je na afronding van de workshop geen informatie meer wenst te ontvangen, kun je dit persoonlijk, telefonisch of per mail aangeven en dan zullen we je persoonsgegevens per direct uit ons bestand verwijderen.
Loslaatcoach™

Na bevestiging van je inschrijving voor de opleiding tot Loslaatcoach™ door Loslaatacademie, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De opleiding gaat door bij voldoende inschrijvingen: een minimum van 6 deelnemers.
 2. Annulering dient per mail te geschieden: info@loslaatacademie.nl, onder vermelding van je naam, mailadres en opleiding Loslaatcoach. Je kunt zonder kosten annuleren tot één maand (30 dagen) vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering tussen één maand en 14 dagen vóór aanvang van opleiding wordt 50% van het opleidingsgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang, wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Voorafgaand aan de opleiding wordt de factuur verstuurd. De betaling van deze factuur dient binnen de vermelde betalingstermijn te geschieden, in alle gevallen uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de opleiding.
 4. Om in aanmerking te komen voor certificering tot Loslaatcoach™ dien je 90% van de opleidingsdagen aanwezig te zijn.Bij een aanwezigheid tussen 80% en 90%, wordt een extra opdracht verstrekt die als voldoende beoordeeld moet worden om voor certificering in aanmerking te komen.
 5. De verstrekte persoonsgegevens (naw en emailadres) zijn enkel voor intern gebruik bedoeld (facturatie, communicatie over de opleiding, informatie over activiteiten Loslaatacademie) en worden nimmer verstrekt aan derden. Als je na afronding van de opleiding geen informatie meer wenst te ontvangen, kun je dit persoonlijk, telefonisch of per mail aangeven en dan zullen we je persoonsgegevensper per direct uit ons bestand verwijderen.